Apophyllite Crystal Mineral Specimen 1.8 Oz

SKU : WRMI168
Origin : Maharashtra, India
Stone Name : Apophyllite
Stone Size : 1" W x 1.5" H x 1.5" D
Weight : 1.8 Oz
RECENTLY VIEWED